هزینه‌های پستی

بسته کوچک با پست آلمان

مجموع طول، عرض و ارتفاع این بسته می تواند حداکثر 90 سانتیمتر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم باشد. طول بسته نباید بیش از 60 سانتیمتر شود.
بسته دارای کد رهگیری بوده و بیمه می شود.
از زمان ارسال بسته تا رسیدن آن به ایران بین 2 تا 4 هفته زمان می برد.
تا 500 گرم12.50 یورو / 125,000 تومان
تا 1,000 گرم16.00 یورو / 160,000 تومان
تا 2,000 گرم25.00 یورو / 250,000 تومان

بسته بزرگ با پست آلمان

ابعاد این بسته می تواند حد اکثر 120 × 60 × 60 سانتیمتر و وزن آن حد اکثر 20 کیلوگرم باشد.
بسته دارای کد رهگیری بوده و بیمه می شود.
از زمان ارسال بسته تا رسیدن آن به ایران بین 2 تا 4 هفته زمان می برد.
تا 5,000 گرم49.00 یورو / 490,000 تومان
تا 10,000 گرم67.00 یورو / 670,000 تومان
تا 20,000 گرم109.00 یورو / 1,090,000 تومان