آیا برای ارسال چندین کالا به ایران باید هزینه های پستی جداگانه بپردازم؟

خیر. برای صرفه جویی در هزینه ها تمام کالاهایی که از یک شعبه خریدگر خریداری کرده‌اید را در یک بسته پستی قرار میدهیم و یکجا برای شما ارسال می کنیم. مثلا می توانید طی یک ماه چندین کالا سفارش دهید و بعد از آنکه همه این کالاها به دست ما رسید، دستور ارسال آنها به نشانی خود را صادر کنید.
دسته بندی های پرسشها: