چرا خریدگر نمی تواند کالای مورد نظر من را خریداری کند؟

خریدگر تنها امکان خرید کالاهایی را دارد که فروشندگان آنها مایل به ارسال به کشور محل فعالیت خریدگر باشند. به طور مثال، ممکن است فروشنده ای در کشور ژاپن کالایی را بفروشد اما آن را به خارج از آن کشور پست نکند. در مورد سایت آمازون داستان کمی متفاوت است. این شرکت در چندین کشور وب سایت هایی دارد که فقط همان کشور را تحت پوشش قرار می دهند و معمولا به خارج از آن ارسال نمی کنند. بنابراین خریدگر تنها از آمازون کشورهایی می تواند خرید کند که در آنجا دفتر داشته باشد. هنگامی که از ابزارهای جستجوی ایبی و آمازون در سایت خریدگر استفاده می کنید، امکان ارسال کالا به خریدگر به طور خودکار بررسی می شود و در صورت مثبت بودن، ثبت سفارش برای شما فعال می شود.
دسته بندی های پرسشها: