کارمزد خریدگر چقدر است؟

مقدار کارمزد خریدگر به صورت زیر است:

دفتر خریدگر در آلمان:

خرید از سایتهای ایبی و آمازون:
برای سفارشهای زیر 65 یورو: 9.75 یورو
برای سفارشهای بالاتر از 65 یورو: 15 درصد قیمت تمام شده

خرید از سایتهای متفرقه:
برای سفارشهای زیر 100 یورو: 20 یورو
برای سفارشهای بالاتر از 100 یورو: 20 درصد قیمت تمام شده

تمام کالاهای سفارش داده شده از زمان ثبت سفارش تا تحویل بسته به شما بیمه هستند. هزینه سرویس بیمه برابر 5 % قیمت تمام شده کالا است.

محاسبه قیمت ریالی کالا بر اساس نرخ حواله بانکی یورو در تهران است که در حال حاضر برابر است با:
1 یورو = 5,083 تومان

خریدگر همه پرداخت ها را به یورو انجام می دهد. در پرداخت به سایر واحدهای ارزی پی پال یا موسسه اعتباری مورد استفاده یورو را به سایر ارزها تبدیل می کند. در این صورت 3 تا 5 درصد نیز بابت تبدیل یورو به سایر ارزها توسط موسسه اعتباری کسر می گردد.
نرخ پایه این تبدیل را می توانید در آدرس زیر ببینید:
finance.yahoo.com/currency-converter