چگونه روش Auction sniping باعث کاهش قیمت تمام شده کالا می شود؟

در مزایده ها، یکی از عواملی که باعث بالا رفتن قیمت کالا می شود و فروشنده ها از آن استقبال می کنند، ایجاد رقابت بین شرکت کنندگان برای برنده شدن است. هدف تکنیک auction sniping کاستن از این رقابت و غافلگیر کردن رقبا است. این تکنیک به این صورت است که پیشنهاد قیمت شما بلافاصله در سایت ایبی ثبت نمی شود. بلکه روبات نرم افزاری خریدگر صبر می کند و تنها هفت ثانیه مانده به پایان مزایده این کار را انجام می دهد. به این ترتیب رقیب شما که قیمت پایین تری پیشنهاد داده و تا ثانیه های آخر امیدوار و خوشحال است فرصت کافی برای دادن پیشنهاد جدید را نخواهد داشت. مزیت دیگر این روش این است که بسیاری از خریدارها در ایبی وقتی میبینند در یک مزایده پیشنهاد قیمتی ثبت نشده است آن را به حساب مشکل دار بودن کالا می گذارند. بنابراین اگر پیشنهاد شما دیرتر ثبت شود توجه کمتری به سوی آن کالا جلب می شود. تحقیقات نشان می دهد که استفاده از این روش قیمت تمام شده مزایده ها را به طور متوسط 20 درصد پایین می آورد که رقم قابل توجهی است.
دسته بندی های پرسشها: