تفاوت خرید فوری و حراج چیست؟

eBay کالاهای خود را به دو صورت اصلی به فروش می رساند:
فروش فوری:
در این روش فروشنده قیمتی را برای کالای خود تعیین می کند و اولین کسی که این قیمت را بپذیرد کالا را می خرد.
حراج:
در این روش فروشنده قیمت پایه ای برای حراج تعیین می کند. خریداران تا پایان مهلت مقرر فرصت دارند پیشنهاد های خود را ارائه دهند. کسی که بالاترین قیمت را در این بازه زمانی ارائه دهد برنده مزایده یا همان حراج خواهد بود. بدیهی است افراد دیگر که بازنده حراج هستند نباید هزینه ای پرداخت کنند. بنابراین در این نوع فروش قیمت کالا ثابت نیست و به تدریج ممکن است افزایش یابد. بسیاری از کالاهای eBay به هر دو طریق به فروش می رسند. به این صورت که فروشنده قیمت پایه ای برای حراج اعلام می کند و قیمتی نیز برای خرید فوری. اگر کسی حاضر به خرید به قیمت فوری - که همیشه بالاتر از قیمت خرید کالا از طریق حراج است - شد، کالا به او می رسد و حراج پایان می یابد. در غیر این صورت حراج به روال معمول ادامه می یابد و کسی که بالاترین پیشنهاد را داده باشد برنده خواهد بود.
دسته بندی های پرسشها: