آیا برای استفاده از خریدگر باید در eBay یا Amazon عضو شوم؟

خیر، تمام خرید ها از طریق حسابهای خریدگر در ebay، Amazon و سایر فروشگاه‌های اینترنتی خریداری می شوند و نیازی به عضویت شما در این سایت‌ها نیست.
دسته بندی های پرسشها: