کالایی را مستقیما در سایت ایبی یا آمازون پیدا کرده ام. چگونه آن را سفارش دهم؟

لطفا به صفحه جستجوی ایبی یا آمازون در سایت خریدگر بروید و آدرس صفحه مربوط به آن کالا را در قسمت کلمات کلیدی کپی کنید
» جستجوی ایبی
» جستجوی آمازون

لطفا توجه داشته باشید که خریدگر تنها کالاهایی را می تواند بخرد که قابل ارسال به دفتر آن باشد.
» چرا خریدگر نمی تواند کالای مورد نظر من را خریداری کند؟
دسته بندی های پرسشها: