آیا اگر چند کالا را از یک فروشنده بخرم هزینه پست کاهش می یابد؟

معمولا اگر چند کالا از یک فروشنده خریداری شوند، میتوان از او خواست تا همه را یکجا و با هزینه پایینتری پست کند. اما برخی از فروشنده ها این امکان را غیر فعال کرده اند. همچنین مهم است که کالاها یکجا سفارش داده شوند. مثلا اگر صبح کالایی را سفارش دهید و آن را برای شما خریداری کنیم، سپس عصر همان روز مجددا کالایی از همان فروشنده سفارش دهید، امکان استفاده از این تخفیف دیگر وجود ندارد.
دسته بندی های پرسشها: