تماس با ما

برای تماس مستقیم بین ساعت 6 تا 8 شب به وقت ایران از طرق زیر در خدمت شما هستیم:
تلفن:
0049 241 4123 1877
تلفن همراه و IMO:
0049 176 5650 9989

شناسه اسکایپ: kharidgar
همچنین می توانید برای تماس با ما فرم زیر را کامل نمایید و یا قسمت پرسشهای متداول را ببینید.